Yleiset ehdot

Verkkosivusto www.siendas.it (jäljempänä "Sivusto") isännöi verkkoteknistä alustaa kaupalliseen välitykseen, eli alkuperäiseen ja ainutlaatuiseen kohtaamispaikkaan, joka suosii Sardiniassa liiketoimintaansa harjoittavien elintarvikkeiden ja viinin tuottajien välisiä verkkokauppoja. (jäljempänä "Tuottajat") ja arvonlisäverovelvolliset ostajat (jäljempänä "ostajat") Euroopassa ja ympäri maailmaa.
Myynti tapahtuu verkossa, suoraan ("alustalla"), jonka on suunnitellut ja hallinnoinut ja jonka yksinomistaja omistaa Siendas Wine&food Passion Srl (jäljempänä "toimittaja"), jonka kotipaikka on via Angioj 10, 08017, Silanus, rekisteröity rekisterissä Yritykset Nuorosta, verotunnus ja ALV-numero 01553850916, täysin maksettu osakepääoma euroa 2000, ("Toimittaja") ja voi koskea tavaroita ja/tai palveluita.
Virtuaalimarkkinoilla ("MarketPlace") tuottajat voivat tarjota ja myydä tuotteitaan sekä tehdä niihin liittyviä ostosopimuksia yritysostajien kanssa kaikkialta maailmasta. Jokaisella valmistajalla on oma mukautettu profiilinsa.
Verkkosivustolla www.siendas.it Ostajat voivat Marketplacen kautta ostaa valmistajien myymiä tuotteita ja/tai palveluita.
Täsmennetään, että Siendas Wine&food Passion Srl ei pelkkänä toimittajana ja alustan teknisenä johtajana ole osa Ostajan ja Tuottajan välistä myyntisopimusta.

Siendas Wine&food Passion Srl – Marketplace myyntiehdot
(voimassa 01 alkaen)

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET
Käyttäjiä (ostajia ja tuottajia) pyydetään lukemaan huolellisesti nämä yleiset myyntiehdot ("Yleiset myyntiehdot" tai "CGV"), jotka "toimittaja" asettaa saataville Sivustolla "Myyntiehdot"-osiossa ennen tätä. ostoprosessin aikana.
Nämä "CGV" säätelevät niiden tuotteiden ja/tai palveluiden ("Tuotteet") tarjoamista ja myyntiä verkkosivuston www.siendas.it kautta, jotka on tarjottu myyntiin Marketplace "Alustalla", jos tällaisten tuotteiden ostosopimus ja /tai palvelut, tehdään Sivuston kautta. Kopioita näistä "GSC:istä" voidaan tulostaa, ladata ja tallentaa Käyttäjien tietokoneelle suoraan Sivustolta Art. 12 nro 3 Asetus 70/2003. Samanlainen menettely voidaan suorittaa jälleen suoraan sivustolta tietosuojaa ja tietojenkäsittelyä sekä evästeitä koskevan käytännön lataamiseksi.

2. TAVOITE JA SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
"Tuotteiden" myynti ja osto Sivuston kautta muodostaa B2B-tyyppisen sähköisen sopimuksen (eli Business to Business), joka koskee yritysten ja/tai ammattilaisten välisiä liiketoimia.
Italialaisten yritysten välillä tehtyihin sopimuksiin sovelletaan lainsäädäntöä, joka sisältyy Italian siviililakiin (erityisesti IV osa, velvoitteiden I osasto yleisesti, II osasto yleisistä sopimuksista, osasto III yksittäisistä sopimuksista) sen lisäksi, johon viitataan Sähköinen kaupankäynti (Asetus nro 70, 2003, jolla saatettiin osaksi direktiiviä 2000/21/EY - Asetus nro 21 2014, jolla saatettiin osaksi direktiiviä 2011/83/EY), Digitaalinen hallintolaki (Asetus nro 82, 2005/196 2006), Privacy Code (lainsäädäntö 196 2003, yhteensovitettu asetuksen 101/2018 kanssa).
On kuitenkin huomattava, että eurooppalaisten yritysten kanssa tehdyissä Euroopan tason kaupallisissa liiketoimissa sopimusvelvoitteisiin sovelletaan EY-asetuksen 593/2008 (Rooma I) sääntöjä, mikäli ne ovat ostajalle edullisempia, kun taas sopimuksen ulkopuolisissa velvoitteissa. EY-asetuksen 864/2007 (Rooma II) sääntöjä.
Euroopan ulkopuolisten yritysten kanssa tehdyissä kansainvälisissä kaupallisissa liiketoimissa viitataan kuitenkin vuoden 1980 Wienin yleissopimukseen (ratifioitu lailla 765/1985), mikäli se on Ostajalle edullisempaa.
Lisäksi tutustu erityisesti Italian, EU:n ja kansainvälisen sektorin lainsäädäntöön, joka säätelee elintarviketuotteiden myyntiä.
GCS koskee kaikkea Sivuston kautta tehtyä myyntiä, joka on voimassa tuotteen ostotilauksen lähetyspäivänä ja koska ne voivat muuttua.
Käyttäjiä pyydetään käyttämään alustaa säännöllisesti ennen ostosten tekemistä, jotta he voivat tarkistaa ja lukea uusimman version. GCS:n muutokset tulevat voimaan siitä hetkestä lähtien, kun ne julkaistaan ​​Sivustolla "Myyntiehdot"-osiossa.
Nämä myyntiehdot eivät säätele Markkinapaikalle kuulumattomien Tuotteiden myyntiä, esimerkiksi sellaisten tavaroiden/palvelujen myyntiä, joita Sivustolla olevat aiheet mahdollisesti sponsoroivat linkkien, bannerien tai muiden hyperlinkkien kautta ("Kolmannet osapuolet").
Käyttäjiä pyydetään siksi tarkistamaan vahvistamansa myyntiehdot ennen kaupallisten liiketoimien suorittamista "kolmansien osapuolten" kanssa.
Toimittaja ei itse asiassa ole vastuussa tällaisten tahojen tarjoamista palveluista ja/tai tuotteiden myynnistä. Toimittaja ei tee tarkastuksia ja/tai valvontaa verkkosivuilla, joihin pääsee näiden linkkien kautta.
Vaikka Toimittajan Sivusto ei ole väline viruksille, madoille, troijalaisille tai muille haitallisille elementeille, ei voida etukäteen sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ne voivat siirtyä tällä sivustolla tai linkitetyillä sivustoilla käyttäjien tietokoneille. Siksi on käyttäjien yksin vastuulla varustaa itselleen sopivat työkalut turvallisen selaamisen takaamiseksi, kuten päivitetty virustorjunta.
Toimittaja ei myöskään ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä eikä niiden tekemistä virheistä ja/tai laiminlyönneistä ja/tai lainrikkomuksista ja/tai tietokonevirushyökkäyksistä tai muista vastaavista uhista johtuvista vahingoista.

3. ENNEN SOPIMUKSEN TEKEMÄÄ KÄYTETTÄVÄT TIEDOT
Ennen kaupallisten liiketoimien suorittamista Kauppapaikalla jokaisen Ostajan on tarkistettava nämä myyntiehdot ja valmistajan tiedote, jotka ovat saatavilla Tuotesivulla ja jokaisessa ostoprosessin vaiheessa. Toimittaja ei pelkkänä alustan teknisenä johtajana ja logistiikkaohjaajana ole osapuolena Ostajan ja Valmistajan välisessä myyntisopimuksessa.
Toimittaja ei siten ole vastuussa valmistajien tarjoamista palveluista ja/tai tuotteiden myynnistä.

4. REKISTERÖINTI SIVULLA
4.1. "Tuotteiden" ostaminen "Aluston" kautta voi tapahtua vasta rekisteröitymisen jälkeen Sivustolle alla kuvatulla tavalla. 4.2 ja se on sallittu vain yrityskäyttäjille (yritykset ja/tai ammattilaiset), Euroopan ja Euroopan ulkopuolella asianmukaisesti rekisteröityjen ja rekisteröityjen yritysten omistajille.

4.2. Rekisteröityminen sivustolle on ilmaista. Rekisteröityäkseen Sivustolla Ostaja voi Ostajan valtuuttaman luonnollisen henkilön kautta todentaa ns. "rekisteröityä ostajaksi" -toiminnolla, jos sellainen on saatavilla, tai hänen on täytettävä asianmukainen lomake, johon tulee kirjoittaa nimi, sukunimi, kotipaikka, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, salasana ja kaikki muu "toimittajan" pyytämä, napsauta sitten "rekisteröidy"-painiketta.
Myös "Tuottaja"-yritykset voivat rekisteröityä sivustolle aina valtuuttamansa luonnollisen henkilön kautta täyttämällä asianmukaisen lomakkeen, syöttämällä nimensä, sukunimensä, kotipaikkansa, sähköpostiosoitteensa, yrityksen nimensä, salasanansa ja mitä tahansa muuta "Toimittajan" pyynnöstä, napsauta sitten "rekisteröidy"-painiketta.
Lopullinen rekisteröinti tuottajien verkkosivuilla edellyttää vaatimusten tarkistamista ja toimittajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden käyntiä Yrityksessä ja "tuottajasopimuksen" ehtoja.
Todentaminen on tarpeen, koska "Tuottaja" -yrityksen on itse asiassa oltava yhteensopiva toimittajan vaatimien standardien kanssa.
Rekisteröitymällä sekä Ostaja että Valmistaja vahvistavat lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä GCS:ssä mainitut Sivuston käyttöehdot sekä lukeneensa tietosuojaa ja evästeitä koskevat tiedot.
Hintoihin ja "Tuottaja"-profiileihin ei ole mahdollista päästä missään olosuhteissa ilman ostajan rekisteröitymistä ja myöhempää vahvistusta.

4.3. Rekisteröityminen Sivustolle antaa Ostajalle mahdollisuuden suorittaa muun muassa seuraavia toimintoja varatun ja henkilökohtaisen alueen kautta:

 • a) Tarkista tilausten tila;
 • b) katsoa tilaushistoriaasi;
 • c) pääsy myynnin jälkeisiin tukipalveluihin;
 • d) pääsy hintoihin, tuotteisiin ja valmistajiin Marketplacessa;
 • e) käyttää erityisiä palveluita, joita Toimittaja saattaa ajoittain aktivoida;

4.4. Rekisteröityminen Sivustolle antaa Ostajalle myös mahdollisuuden tehdä Yhdistelmäostoksia eli erityisesti ostaa samanaikaisesti ja yhden ostoskorin ja yhden ostomenettelyn kautta ja siten lähettämällä yhden tilauksen eri tahojen myytävänä olevia tuotteita. valmistajia säästääkseen toimituskuluissa ja saada tuotteet yhdessä lähetyksessä.
Rekisteröityminen Sivustolle antaa Valmistajalle kuitenkin mahdollisuuden myydä tuotteitaan toimittajan kanssa sovituin ehdoin "tuottajasopimuksen" mukaisesti.

4.5. Rekisteröintitunnuksia (sähköpostiosoite ja salasana) saavat käyttää yksinomaan Käyttäjät, eikä niitä voi siirtää kolmansille osapuolille.
Käyttäjät ovat yksin vastuussa kaikista salasanoilla ja tileillä suoritetuista toimista, sitoutuvat pitämään salasanan ja tilin luottamuksellisina, varmistamaan, että kolmansilla osapuolilla ei ole pääsyä niihin ja ilmoittamaan asiasta välittömästi Toimittajalle alan osoittamalla tavalla. . 15 VIESTINTÄ alla, jos: i) jos epäilet tai saat tietää sen sopimattomasta käytöstä ja/tai sopimattomasta paljastamisesta; ii) salasanasi ja/tai tilisi luvaton käyttö; iii) turvallisuusrikkomukset.
Ostaja ja Tuottaja sitoutuvat myös turvallisuussyistä kirjautumaan ulos tililtään jokaisen istunnon lopussa.
Jokainen Ostaja ja Valmistaja saa rekisteröityä Sivustolle vain kerran, ja he eivät saa tehdä useita rekisteröintejä samalla yrityksen nimellä. Mikäli Toimittaja havaitsee, että sama Ostaja/Tuottaja on tehnyt useita rekisteröintejä Sivustolla, se varaa oikeuden edetä välittömästi ja ilman erillistä ilmoitusta kyseisen tilin sulkemiseen.

4.6. Ostaja ja Valmistaja takaavat, että sivustolla rekisteröinnin yhteydessä annetut henkilötiedot ovat täydellisiä ja totuudenmukaisia, ja sitoutuvat pitämään Toimittajan vaarattomana ja vapautettuna kaikista vahingoista, korvausvelvollisuuksista ja/tai seuraamuksista, jotka johtuvat ja/tai millään tavalla niihin liittyy. Ostajan tai Valmistajan tekemästä sivustolla rekisteröintiä tai rekisteröintitietojen säilyttämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta.
Rekisteröintipyynnöt edellyttävät joka tapauksessa "Toimittajan" harkinnanvaraista hyväksyntää.

5. OSTOMENETELMÄT, TILAUKSET ja SOPIMUKSEN TEKEMINEN
5.1. 9. huhtikuuta 2003 annetun lain mukaisesti n. 70, joka sisältää sähköistä kaupankäyntiä koskevia määräyksiä:

 • tehdäkseen ostosopimuksen yhdestä tai useammasta Sivustolla olevasta Tuotteesta, Ostajan on ilmaistava halunsa täyttämällä tilauslomake sähköisessä muodossa ja toimitettava se Toimittajalle sähköisesti noudattaen Sivustolla aika ajoin ilmestyviä ohjeita. ja suorita maksu;
 • sopimus katsotaan tehdyksi, kun tilauslomake saapuu Toimittajan palvelimelle ja ostaja vastaanottaa tilausvahvistuksen Siendas Wine&food Passion Srl:ltä;
 • ennen tilauslomakkeen lähettämistä Ostaja pystyy tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset tiedonsyöttövirheet noudattamalla Sivuston ohjeita oston eri vaiheissa;
 • tilauslomake arkistoidaan Toimittajan tietokantaan digitaalisessa/paperimuodossa luottamuksellisuus- ja turvallisuuskriteerien mukaisesti sen toteuttamiseen tarvittavan ajan ja joka tapauksessa lain edellyttämän ajan. Ostaja pääsee käsiksi tilauslomakkeeseen ja/tai siihen liittyviin tietoihin henkilökohtaisen tilinsä kautta.
  Jokaisen tuotteen kohdalla on tuoteselosteessa ilmoitettu vähimmäismäärä, joka tarvitaan yksittäisen tilauksen noudattamiseksi.
 • Käyttäjien käytettävissä oleva kieli sopimuksen tekemiseen on italia ja/tai englanti. Asiakaspalvelu pystyy kommunikoimaan käyttäjien kanssa samoilla kielillä.

5.2. Jos tilaukset poikkeavat ostettujen tuotteiden määrästä tai ostojen tiheydestä, toimittaja varaa oikeuden ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sääntöjenvastaisuuksien lopettamiseksi, mukaan lukien pääsyn keskeyttämiseen Sivusto, rekisteröinnin peruuttaminen Sivustolla, eli epäsäännöllisten tilausten hyväksymättä jättäminen tai peruuttaminen.

5.3. Lopuksi Toimittaja varaa oikeuden hylätä tai peruuttaa tilaukset, jotka tulevat:

 1. Ostaja, jonka kanssa sillä on meneillään oleva oikeudellinen riita;
 2. Ostaja, joka on aiemmin rikkonut näitä GCS:itä ja/tai Toimittajan kanssa tehdyn ostosopimuksen ehtoja ja/tai ehtoja;
 3. Ostaja, joka on ollut osallisena kaikenlaiseen petokseen ja erityisesti luottokorttimaksuihin liittyviin petoksiin;
 4. Ostajilta, jotka ovat antaneet vääriä, epätäydellisiä tai muutoin virheellisiä tunnistetietoja tai jotka eivät ole viipymättä toimittaneet Toimittajalle pyytämiä asiakirjoja osana 9.3 §:ssä tarkoitettua menettelyä. XNUMX alla tai jotka ovat lähettäneet sinulle virheellisiä asiakirjoja.

5.4. Toimittaja on ainoa henkilö, joka on valtuutettu hallitsemaan laajoja neuvotteluja ja/tai kaupallisia sopimuksia, jotka liittyvät toimitussopimuksiin, joita ei voida suoraan hallita Markkinapaikan kautta.

6. TUOTTEET
6.1. Tuotteet, joita voi ostaa Marketplacesta Siendas Wine&food Passion -sivuston kautta, ovat tuotteita, jotka ovat Sivustolla julkaistussa sähköisessä luettelossa ja joita Ostaja katselee tilausta tehdessään.

6.2. Jokaisen tuotteen mukana on tietosivu, joka havainnollistaa sen tärkeimmät ominaisuudet ("Tuotesivu"). Tuotesivun sisällä on erityinen tila tietoa tuotteen saatavuudesta varastossa.
Mikäli tuotetta tai haluttua määrää ei ole saatavilla, ostaja voi ottaa yhteyttä suoraan valmistajaan lisätietojen saamiseksi.

6.3. Hintoja ja vuosittaisia ​​toimitussopimuksia koskevissa kaupoissa Palveluntarjoaja toimii välittäjänä saadakseen osapuolet sopimukseen.

6.4 Tuotteiden saatavuutta seurataan ja päivitetään. Koska Sivustolla voi kuitenkin vierailla useita käyttäjiä samanaikaisesti, voi käydä niin, että useat käyttäjät ostavat saman tuotteen samanaikaisesti. Tällaisissa tapauksissa Tuote voi siksi olla saatavilla lyhyen ajan, koska se on sen sijaan loppunut varastosta tai ei heti saatavilla, koska se on välttämätöntä varaston saamiseen.

6.5. Jos Tuote ei ole enää saatavilla edellä mainituista syistä tai muissa tapauksissa, joissa tuotetta ei ole saatavilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ostajalle lain ja erityisesti sopimuksen IV kirjan II osaston XIV luvun mukaisia ​​oikeuksia. siviililaki, Valmistaja ilmoittaa asiasta Ostajalle välittömästi sähköpostitse.
Ostajalla on siten oikeus purkaa sopimus. Ostosopimuksen irtisanominen tämän kohdan mukaisesti merkitsee mahdollisen liitännäissopimuksen irtisanomista.

6.6. Vaihtoehtoisesti ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta tätä irtisanomisoikeutta, Ostaja voi hyväksyä jonkin seuraavista valmistajan ehdotuksista:

 1. mikäli Tuotteen varastointi on mahdollista, toimitusehtojen pidentäminen ilmoittamalla varastoidun Tuotteen uusi toimitusaika;
 2. jos Tuotteen varastointi ei ole mahdollista, toimitetaan toinen samanarvoinen tuote.

Ostajan valinnasta tulee viipymättä ilmoittaa valmistajalle Ostajan henkilökohtaisen tilin "Yksityinen alue" -osion kautta.

6.7. Siinä tapauksessa, että Ostaja käyttää oikeuttaan irtisanoa sopimus tai jos Ostaja ei tee mitään edellä mainituista vaihtoehdoista. 6.6, ja erääntyneen kokonaissumman, joka koostuu Tuotteen hinnasta, mahdollisista toimituskuluista ja muista tilauksesta johtuvista lisäkuluista ("Maksettava kokonaissumma"), maksaminen on jo tapahtunut Toimittajalla palauttaa erääntyvän kokonaissumman ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 15 työpäivän kuluessa sopimuksen irtisanomispäivästä tai vastaavasti tilauksen lähettämistä seuraavasta päivästä. Jos maksu suoritetaan luottokortilla tai PayPalilla, tämä summa hyvitetään samalle maksutavalle, jota Ostaja on käyttänyt ostokseen. Mahdolliset hyvityksen viivästykset voivat riippua pankista, luottokortin tyypistä tai käytetystä maksuratkaisusta. Muissa tapauksissa Toimittaja pyytää Ostajaa toimittamaan sähköpostitse palautukseen tarvittavat pankkitiedot. Ostosopimuksen irtisanominen edeltävien artiklojen mukaisesti merkitsee minkä tahansa muun oheissopimuksen irtisanomista.

6.8 Useita Tuotteita koskevien tilausten ("Useita tilauksia") tapauksessa, jos myöhempi saatavuus koskee vain joitain usean tilauksen kattamia tuotteita - sanotun kuitenkaan rajoittamatta ostajalle laissa annettuja oikeuksia, ja erityisesti luvusta Ostajalla on näin ollen oikeus irtisanoa sopimus, joka koskee vain tuotetta ja/tai tuotteita, jotka ovat tulleet pois käytöstä valmistajalle tehdyn pyynnön johdosta hänen tilinsä, jolla hän teki tilauksen, yksityiseltä alueelta.
Ostaja voi vaihtoehtoisesti ja tätä oikeutta rajoittamatta hyväksyä jonkin seuraavista ehdotuksista:

 1. jos usean tilauksen kattamia tuotteita, jotka eivät ole enää saatavilla, on mahdollista täydentää varastosta, tällaisten Tuotteiden toimitusehtojen pidentäminen ilmoittamalla niiden uusi toimitusehto;
 2. jos tuotetta ja/tai poistuneita Tuotteita ei ole mahdollista täydentää varastosta, toimitetaan poistuneiden Monitilauksen kattamien Tuotteiden tilalle erilaisia ​​samanarvoisia tuotteita.
 3. Ostajan valinnasta on ilmoitettava viipymättä Valmistajalle Ostajan henkilökohtaisen tilin "Yksityinen alue" -osion kautta.

6.9. Mikäli Ostaja käyttää irtisanomisoikeuttaan, Tuotteeseen ja/tai poistuneisiin tuotteisiin liittyvä ostosopimus puretaan osittain, rajoitetaan kyseisiin Tuotteisiin, ja siitä seuraa hyvitys, jos se on jo maksettu. , tällaisiin tuotteisiin liittyvästä summasta, mukaan lukien toimituskulut, jotka on laskettu seuraavissa artikkeleissa esitetyllä tavalla, ja kaikki muut tällaisiin tuotteisiin liittyvät lisäkulut ("Maksettava osa").

6.10. Koko Monitilauksen ratkaiseminen on mahdollista vain, jos usean tilauksen kattamat tuotteet ovat selkeästi ja todistetusti lisävarusteita, jotka eivät ole enää saatavilla verrattuna muihin monitilauksen kattamiin tuotteisiin. Erääntyneistä tuotteista, jotka ovat tulleet saataville, osamaksu palautetaan Ostajalle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 15 arkipäivän kuluessa sopimuksen irtisanomisesta.

6.11 Mikäli ostaja ei tee mitään yllä olevista vaihtoehdoista, Toimittaja jatkaa osittaisen Erääntyneen summan palauttamista ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 15 työpäivän kuluessa tilauksen lähettämistä seuraavasta päivästä. Hyvityssumma ilmoitetaan ostajalle sähköpostitse. Jos maksu suoritetaan luottokortilla tai PayPalilla, tämä summa hyvitetään samalle maksutavalle, jota Ostaja on käyttänyt ostokseen. Mahdolliset hyvityksen viivästykset voivat riippua pankista, luottokortin tyypistä tai käytetystä maksuratkaisusta. Muissa tapauksissa Toimittaja pyytää Ostajaa antamaan sähköpostitse palautukseen tarvittavat pankkitiedot. Ostosopimuksen irtisanominen edellisten artiklojen mukaisesti merkitsee muun mahdollisen lisäsopimuksen irtisanomista

7. TUOTETIEDOT
7.1. Jokaisen tuotteen mukana on tuoteseloste. Sivustolla olevat kuvat ja kuvaukset toistavat Tuotteiden ominaisuudet mahdollisimman todenmukaisesti. Tuotteiden värit voivat kuitenkin poiketa todellisista ostajien niiden katseluun käyttämien tietokonejärjestelmien tai tietokoneiden asetuksista johtuen. Lisäksi Sivustolla olevien tuotteiden kuvat voivat vaihdella kooltaan tai lisävarusteiden osalta. Nämä kuvat on siksi ymmärrettävä suuntaa-antaviksi ja käyttötoleranssien mukaan. Ostosopimusta sovellettaessa testamentin lähettämässä tilauslomakkeessa oleva Tuotteen kuvaus on ensisijainen
ostaja.

8. HINNAT
8.1. "Tuotteiden" hinnat ovat ne, jotka näytetään ja julkaistaan ​​Sivustolla, ja ne on ilmaistu euroina; ovat arvonlisäveron ulkopuolelle, joka soveltuvin osin (kohdemaan ja asiaa koskevan kansainvälisen lainsäädännön perusteella). ALV ladataan ja ilmoitetaan ostoskoriin tilauksen lopussa riippuen tuotetyypistä ja kulloisestakin verokannasta.

8.2 Toimituskulut, jotka voivat vaihdella valitun toimitustavan ja/tai käytetyn maksutavan ja/tai ostetun Tuotteen tyypin mukaan. Joka tapauksessa sama ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä.

8.3 Mikäli tuotetta tarjotaan Sivustolla alennettuun hintaan, Sivusto ilmoittaa (i) täyden viitehinnan, jota vastaan ​​alennus lasketaan, ja (ii) mitä tämä täysi viitehinta vastaa.
On selvää, että Tuotteita tarjotaan alennettuun hintaan vain, jos Tuotteen koko viitehinta vastaa sen todellista markkinahintaa.

9. MAKSUTAPA
9.1. Maksaminen Sivuston kautta ostetuista tuotteista voidaan suorittaa seuraavissa kappaleissa kuvatuilla maksutavoilla. Jotkut maksutavat eivät välttämättä ole käytettävissä ostetun tuotteen tyypin ja/tai toimitus- tai toimitustavan vuoksi. Mikäli jotakin näistä tavoista ei voida käyttää tietyn tuotteen tai tilauksen yhteydessä, siitä ilmoitetaan selvästi Sivustolla ostoprosessin aikana. Maksutapoja, jotka eivät ole käytettävissä, Ostaja ei missään tapauksessa voi valita ostoprosessin asianmukaisen vaiheen aikana.

9.2. Saadakseen laskun valmistajalta, ostajan tulee pyytää se tilauksen yhteydessä asianmukaisella lipulla.
Laskun laatimista varten ovat voimassa ne tiedot, jotka Ostaja on antanut tilauksen rekisteröinnin-lähetyksen yhteydessä Sivuston kautta ja jonka ostaja itse takaa olevan totta. Laskuun ei ole mahdollista tehdä muutoksia sen lähettämisen jälkeen.
Ostaja sitoutuu pitämään Valmistajaa ja Toimittajaa vaarattomina ja korvattuina kaikista niille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien mahdolliset sanktiot, mikäli Ostajan laskun laatimista varten Sivuston kautta antamat tiedot eivät vastaa Totta.

9.3. Luotto-/pankkikortti
Palvelualustalta ostettujen tuotteiden maksaminen voidaan suorittaa luottokortilla suoraan Sivuston kautta Toimittaja hyväksyy luottokortit VISA-, Mastercard-, AmericanExpress-, Maestro- ym. piiriltä.
Hyväksytyt luottokortit ilmoitetaan joka tapauksessa asianmukaisessa ostoprosessin vaiheessa. Ostajan valmistajalle maksama kokonaissumma veloitetaan tilauksen lähettämisen yhteydessä.
Sivustolla suoritettujen maksujen turvallisuuden takaamiseksi ja petosten estämiseksi Toimittaja varaa oikeuden pyytää ostajaa sähköpostitse lähettämään samalla tavalla etu-/takakopion omistajan asiakirjoista. luottokortti.
Mikäli Toimittaja ei saa tällaisia ​​asiakirjoja tai vastaanottaa vanhentuneita tai pätemättömiä asiakirjoja, sopimus katsotaan laillisesti irtisanotuksi säännösten mukaisesti ja tarkoituksia varten. 1456 cc, ja tilaus sen seurauksena peruuntui, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Toimittajan oikeutta saada korvaus vahingosta, joka voi aiheutua ostajan vaatimustenvastaisesta käytöksestä. Sopimuksen irtisanominen, josta ostajalle ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 5 arkipäivän kuluessa Toimittajan pyytämien asiakirjojen lähettämiselle asetetun määräajan päättymisestä, johtaa tilauksen peruuttamiseen ja siitä aiheutuvaan rahan palautukseen. erääntyneestä kokonaissummasta, jos se on maksettu, hyvittämällä samaa maksutapaa. Mikäli Toimittaja vastaanottaa pyydetyt voimassa olevat asiakirjat ajoissa, tilaukseen sovellettavat toimitusehdot alkavat tällaisten asiakirjojen vastaanottamispäivästä.
Toimittaja käyttää PayPal Businessin suojattua maksupalvelua. Luottokortin luottamukselliset tiedot (kortin numero, viimeinen voimassaolopäivä, turvakoodi) salataan ja siirretään siten maksun käsittelijälle. Toimittajalla ei siksi ole koskaan pääsyä ostajan tuotteiden maksamiseen käyttämiin luottokorttitietoihin eikä se tallenna.

9.4 PayPal
Sivustolta ostetuista tuotteista voidaan maksaa PayPal-maksuratkaisulla. Mikäli ostaja valitsee maksuvälineeksi PayPalin, hänet ohjataan verkkosivustolle www.paypal.it, jossa hän maksaa Tuotteet PayPalin vahvistaman ja säätelemän menettelyn sekä ostajan hyväksymien sopimusehtojen mukaisesti. Ostaja PayPalilla. PayPal käsittelee suoraan PayPal-verkkosivustolle syötetyt tiedot, eikä niitä välitetä tai jaeta Toimittajan kanssa. Toimittaja ei siten voi tietää eikä tallenna millään tavalla Ostajan PayPal-tiliin liitettyjä luottokorttitietoja tai minkään muun tähän tiliin liitetyn maksuvälineen tietoja.
Jos maksu suoritetaan PayPalin kautta, PayPal veloittaa Ostajalta erääntyvän kokonaissumman verkkosopimuksen solmimisen yhteydessä. Jos ostosopimus irtisanotaan ja missä tahansa muussa palautustapauksessa mistä tahansa syystä, hyvityssumma hyvitetään Ostajan PayPal-tilille. Tähän tiliin liitetyn maksuvälineen hyvitysajat riippuvat yksinomaan PayPalista ja pankkijärjestelmästä. Kun hyvitystilaus on tehty tälle tilille, Toimittajaa ei voida pitää vastuussa viivästyksistä tai laiminlyönneistä hyvityksen ostajalle. Mahdollisissa lisäkiistoissa ostajan tulee ottaa suoraan yhteyttä PayPaliin.

9.5 Pankkisiirto
Ostaja voi maksaa tuotteet myös pankkisiirrolla toimittajan ostohetkellä ilmoittamiin koordinaatteihin.

10. TOIMITUSTAVAT, KUSTANNUKSET ja EHDOT
10.1 Tuotteiden toimitukset tapahtuvat kaikkien Euroopan unioniin kuuluvien maiden alueella ja ympäri maailmaa "Toimittajan" nimeämien erikoistuneiden kuljettajien kautta.
Toimitusvelvollisuus katsotaan täytetyksi siirtämällä materiaalin saatavuus tai joka tapauksessa Tuotteiden hallinta Ostajalle.
Lähetyksen yhteydessä ostajalle lähetetään toimitusvahvistus rahdinkuljettajalle sähköpostilla, joka sisältää myös linkin, joka sisältää seurantanumeron ja rahdinkuljettajan puhelinnumeron, josta ostaja voi tarkistaa lähetyksen tilan, jos se on vaikeaa kommunikoidakseen varustamon kanssa ostaja voi aina ottaa yhteyttä Siendas Wine&food Passion -asiakaspalveluun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@siendas.it, jossa on mukana seurantanumero ja tarvittavat tiedot.

10.2. Toimitus on maksullinen ja ellei toisin mainita, toimituskulut vastaa Ostaja. Ostajan tiettyyn tilaukseen liittyvien toimituskustannusten määrä ilmoitetaan nimenomaisesti ja erikseen (euroina ja arvonlisäveroineen) ostoprosessin aikana, tilausyhteenvedossa ja joka tapauksessa ennen kuin Ostaja siirtyy lähettämään tilauksesta ja voi vaihdella määränpään, tuotetyypin, tavaroiden määrän ja määrän mukaan.
Mikäli useista tilauksista peruutetaan osittainen, ostajalle palautettava toimituskulu vastaa niitä toimituskuluja, jotka ostaja olisi maksanut yhdestä osittaisen peruutuksen kohteena olevasta tuotteesta, kuten Tuotesivulla näkyy. suhteessa ostajan valitsemaan erityiseen toimitustapaan. Palautettavat toimituskulut eivät missään tapauksessa saa ylittää Ostajan toimituksesta tosiasiallisesti maksamien kustannusten määrää.
Tilauksen yhteenvedossa ja siten ennen kuin Ostaja jatkaa sen lähettämistä, ilmoitetaan tilauksen kokonaishinta sekä toimituskulut ja muut lisäkulut erikseen. Tämä summa, joka ilmoitetaan ostajalle myös tilausvahvistussähköpostissa, ja mainittu summa muodostavat kokonaissumman, joka Ostajan on maksettava suhteessa Tuotteisiin.

10.3 Toimitus paikan päällä
Sivustolta ostetut Tuotteet lähetetään ja toimitetaan Ostajan tilauslomakkeessa ilmoittamaan postiosoitteeseen. Toimitusosoitteen osalta Ostajan Sivuston kautta antamat tiedot ovat voimassa ja Ostaja takaa niiden olevan totuudenmukaisia. Tilauksen tekemisen jälkeen laskuun ei ole mahdollista tehdä muutoksia.
Toimittaja, rahdinkuljettaja ja Valmistaja eivät ole vastuussa viivästyksistä, jotka johtuvat virheellisistä osoitteiden ja muiden tuotteiden toimittamiseen tarvittavista tiedoista.
Tuotteen kotiinkuljetus on tarkoitettu katutasolle, ellei toisin mainita. Toimitus tapahtuu maanantaista perjantaihin normaaleina toimistoaikoina (klo 9-00), lukuun ottamatta kansallisia vapaapäiviä.
Ostaja on tietoinen siitä, että Tuotteen nouto on hänen erityinen velvollisuutensa. Mikäli toimitus epäonnistuu vastaanottajan poissaolon vuoksi, kuriiri jättää ilmoituksen toimitusyrityksen dokumentoimiseksi (ns. läpikulkuilmoitus). Ilmoitus sisältää myös yhteystiedot, joista Ostaja voi ottaa häneen yhteyttä uudelleentoimituksen tai paketin noudon järjestämiseksi. Epäonnistuneen toimitusyrityksen jälkeen kuriiri säilyttää paketin. Ostaja on velvollinen noutamaan paketin 3 kalenteripäivän kuluessa toimitusilmoituksen jättämispäivää seuraavasta toisesta päivästä.
Mikäli ostaja ei nouda kohdassa Art. 12 L. 27/2012, tämän ajanjakson kuluessa kauppasopimus voidaan katsoa laillisesti irtisanoutuneeksi säännön mukaisesti ja tarkoituksessa. 1456 cc ja Toimittaja palauttaa erääntyneen summan, jos ostaja on jo maksanut sen, josta on vähennetty epäonnistuneen kotiinkuljetuksen kulut, varastointikulut, toimittajalle palautuskulut ja muut mahdolliset kulut, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja on jo maksanut sen. toimittamatta jättäminen vastaanottajan poissaolon vuoksi.
mikä tahansa palautettava summa.
Sopimuksen irtisanominen ja hyvityssumma ilmoitetaan ostajalle sähköpostitse. Tämä summa hyvitetään samalle maksutavalle, jota Ostaja on käyttänyt ostokseen. Mahdolliset hyvityksen viivästykset voivat riippua pankista, luottokortin tyypistä tai käytetystä maksuratkaisusta. Toimittaja varaa joka tapauksessa oikeuden pyytää ostajaa toimittamaan sähköpostitse palautuksen edellyttämät pankkitiedot.
Ostaja on velvollinen ilmoittamaan tuotteen toimituspaikkaan ja/tai sen sijaintiin liittyvät erityiset ominaisuudet lisäämällä tilaukseen merkinnän hänelle varattuun kohtaan ostoprosessin lopussa ja ennen lähettämistä. tilauksesta. Jos et anna tällaisia ​​tietoja tai anna vääriä tietoja, olet vastuussa kaikista lisäkustannuksista, jotka Toimittajan on maksettava tuotteen toimituksen loppuun saattamisesta.

10.4 Yleiset toimitusehdot
Ostoskorissa ja tilauksen lopussa ilmoitetaan ehdot, joiden kuluessa tavarat toimitetaan perille. Toimitusehdot alkavat sopimuksen tekemisestä (eli tilauksen lähettämisestä), ellei toisin mainita. Jos toimitusehtoa ei ilmoiteta, se tapahtuu joka tapauksessa kolmenkymmenen päivän kuluessa sopimuksen tekopäivästä.
Toimituksen viivästyessä Valmistaja sitoutuu alustan kautta ilmoittamaan Ostajalle viipymättä ja sähköpostitse toimituksen viivästymisestä ("Viiveilmoitussähköposti") ja ilmoittamaan samalla, mikäli mahdollista uusi toimituspäivä. ("Uusi toimitusaika").
Kaikissa tapauksissa, joissa ostajalle on maksettava hyvitys, hyvityssumma hyvitetään samalle maksutavalle, jota käytettiin ostoksen yhteydessä, jos maksu suoritetaan luottokortilla tai PayPalilla. Muissa tapauksissa Toimittaja pyytää alustan kautta Ostajalta palautuksen suorittamiseen tarvittavat pankkitiedot. Mahdolliset viivästykset voivat riippua pankista tai käytetyn luottokortin tyypistä.
Ostajan tulee niiden kuljetuksesta vastaavan rahdinkuljettajan toimittamisen yhteydessä varmistaa, että tilattujen tuotteiden määrä ja tyyppi vastaavat kuljetusasiakirjassa ilmoitettua ja tilattua, että kuljetuksessa käytetty pakkaus on ehjät, vahingoittumattomat tai muutoin muuttumattomat, jopa sulkumateriaalissa. olla tekemättä mitään muuta manipulointia ostetuille tuotteille kuin ns. normaalia, jonka tarkoituksena on ainoastaan ​​varmistaa ostettujen tuotteiden luonne ja ominaisuudet.
Ostajaa, joka havaitsee poikkeavuuksia, hänen edunsa mukaisesti pyydetään ilmoittamaan ne rahdinkuljettajan kuljetusasiakirjassa vastaanottaessaan paketin varauksella.
Tuotteiden varaukseton vastaanottaminen ei itse asiassa anna ostajalle mahdollisuutta ryhtyä oikeudellisiin toimiin kuriiria vastaan, jos tuotteet katoavat tai vahingoittuvat, paitsi jos menetys tai vahinko johtuu tahallisesta väärinkäytöksestä. tai huolimattomuus. kuriirin itsensä vakava virhe ja lukuun ottamatta osittaista katoamista tai vahinkoa, jota ei voida tunnistaa toimitushetkellä, edellyttäen, että jälkimmäisessä tapauksessa vahingosta ilmoitetaan heti, kun se on tiedossa ja viimeistään kahdeksan päivän kuluttua kuitti.
Rajoittamatta sitä, että Tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen riski toimittajasta riippumattomista syistä siirtyy ostajalle, kun tämä tai tämän nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, fyysisesti tulee Tuotteiden hallintaan.
Mikäli pakkauksessa on selviä merkkejä peukaltamisesta tai muuttamisesta, ostajaa suositellaan myös ilmoittamaan välittömästi asiakaspalveluun 24 tunnin kuluessa. Joka tapauksessa peruuttamisoikeutta ja laillista vaatimustenmukaisuuden takuuta koskevien sääntöjen soveltaminen säilyy ennallaan.

11. TAKUU
Ostajalle myönnetään Italian siviililain mukainen lakisääteinen takuu, jonka mukaan "ostajan on ilmoitettava myyjälle virheistä tai luvatun tai tavaran käyttötarkoituksen kannalta olennaisten ominaisuuksien puutteesta välittömästi toimituksen yhteydessä, kun ongelma on ilmeinen ja 8 päivän sisällä havaitsemisesta, jos se on piilotettu. Yhden vuoden kuluessa toimituksesta on ryhdyttävä oikeudellisiin toimiin takuun täytäntöönpanemiseksi (art.1 CC)”.
Siendas Wine&food Passion Srls:n Platformilla myytävät tuotteet ovat Italian, EU:n ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisia.

12. FORCE MAJEURE
12.1. Toimittaja ei missään tapauksessa ole vastuussa Ostajaa kohtaan näiden GCS:n ja/tai myyntisopimuksen jonkin lausekkeen noudattamatta jättämisestä, jos täyttäminen on mahdotonta tai liian raskasta johtuen siitä odottamattomista tapahtumista. .

12.2. Toimittaja ei ole vastuussa Ostajaa kohtaan, paitsi petoksesta tai törkeästä huolimattomuudesta, sen tai Valmistajien hallinnan ulkopuolella olevista Internetin käyttöön liittyvistä palveluista tai toimintahäiriöistä.

12.3 Toimittaja käyttää Ostajan luottokortilla suorittamien maksujen hallintaan erikoistuneiden kolmansien osapuolten työtä varmistaakseen, että maksutapahtumat suoritetaan suojaamalla riittävästi Ostajan tietoja.
Joka tapauksessa, vaikka toimittaja sitoutuu käyttämään äärimmäistä huolellisuutta valitessaan palvelun kolmannen osapuolen hallinnoijaa, sitä ei voida pitää vastuullisena ostajalle vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tähän palveluun liittyvistä huonoista palveluista tai toimintahäiriöistä. varkaudesta tai kolmansien osapuolien luvattomasta pääsystä ostajan tietoihin.

13. PERUUTUSOIKEUS ja IRTISANOMINEN
Toimittaja voi vapaasti päättää vetäytyä sähköisestä sopimuksesta, mikäli ostaja ei suorita maksua tai eri GSC:ssä mainituissa erityistapauksissa (katso kohdat 4,5,6,8,9,10,12)
Ostaja voi päättää vetäytyä tuotteen ostosopimuksesta GCS:ssä säädetyissä tapauksissa (ks. 5,6,8,9,10,11).
Valmistaja voi vetäytyä yhteistyöstä Toimittajan kanssa tuottajasopimuksessa määrätyin ehdoin, joihin viitataan lyhyyden vuoksi.
Tuotteiden ostosopimus katsotaan laillisesti päättyneeksi, jos ostaja ei maksa Erääntyvää kokonaissummaa.
Sopimuksen irtisanomisesta ja sen seurauksena tapahtuvasta tilauksen peruuttamisesta ilmoitetaan Ostajalle Sivuston kautta tai sähköpostitse.
Tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle lähetyshetkellä, jolloin tarkoitetaan tuotteen toimitushetkeä Kuljettajalle ("Toimitus"). Tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen riski kuitenkin toimittajasta riippumattomista syistä siirtyy Ostajalle, kun hän itse tai hänen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, fyysisesti saa Tuotteet haltuunsa.

14. APU, VIESTINTÄ ja VALITUKSET
On mahdollista pyytää tietoja, lähettää yhteydenottoja ja/tai valituksia edelleen ottamalla yhteyttä MarketPlace Siendas Wine&food Passionin ("Asiakaspalvelu") asiakaspalveluun seuraavilla tavoilla, seuraavissa osoitteissa:

 • a) sivuston alatunnisteen Asiakaspalvelu-osiossa olevan lomakkeen kautta; sähköpostitse osoitteeseen info@siendas.it;
 • b) postitse, kirjoittamalla Siendas W&F P. Srls:lle angioj 10, 08017 Silanus, (Nu) kautta

Toimittaja vastaa reklamaatioihin sähköpostitse tai postitse enintään seitsemän päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

15. SOVELLETTAVA LAKI, OMINAISUUDEN KÄYTTÖALUEET ja TOIMINTAALA
Näitä GCS:itä sekä kaikkia alustalla tehtyjä myyntisopimuksia säännellään ja tulkitaan Italian nykyisen lainsäädännön mukaisesti.
Euroopan ja rajat ylittävän tason liiketoimien osalta Ostajalle sovellettavien suotuisampien ja pakottavien säännösten soveltaminen art. 2 GCS:stä.
Näiden myyntiehtojen perusteella tehdystä sopimuksesta johtuvia velvoitteita koskevien erimielisyyksien tuomioistuimen ulkopuoliseen ratkaisemiseen on määritelty, että Toimittaja aikoo käyttää Nuoroon perustettuja siviili- ja kaupallisia sovitteluelimiä riidan ratkaisemiseksi sovinnollisesti.
Kaikissa näiden myyntiehtojen soveltamiseen, täytäntöönpanoon ja tulkintaan liittyvissä oikeudellisissa riita-asioissa on toimivalta Nuoron tuomioistuimella.

16. SIVUSTON SISÄLTÖ ja IMMATERIAALIOIKEUDET
Sivuston sisältö, esimerkiksi teokset, kuvat, valokuvat, dialogit, musiikki, videot, asiakirjat, piirustukset, hahmot, logot ja mikä tahansa muu Sivustolla julkaistu materiaali on suojattu tekijänoikeuslailla. tekijä ja kaikki muut Siendas Wine&food Passion Srl:n immateriaalioikeudet. Sivuston kuvien ja sisällön jäljentäminen, muokkaaminen, monistaminen, kopioiminen tai joka tapauksessa hyödyntäminen on kiellettyä, samoin kuin kaikki käyttö kaupallisiin ja/tai mainostarkoituksiin, ellei Toimittaja ole etukäteen antanut kirjallista lupaa.

17. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Art. Euroopan asetuksen 13/679 2016 § ja suostumus

Taiteen mukaisesti. Euroopan asetuksen (EU) 13/2016 (jäljempänä GDPR) 679 §:n ja niiden henkilötietojen osalta, jotka Toimittaja saa käyttöönsä tapauksesi siirron yhteydessä, ilmoitamme sinulle seuraavista:
Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen suojasta vastaava henkilö
Rekisterinpitäjä on Siendas Wine&food Passion Srl laillisen edustajan (jäljempänä myös "OMISTAJA") henkilössä, jonka kotipaikka on Angioj 10, 08017 Silanus.
Henkilötietojen suojasta vastaavaan rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä osoitteesta PEC siendas@pec.it, sähköposti admin@siendas.it, osoitteessa Angioj 10, 08017 Silanus.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tavoitteena on saadun ammatillisen toimeksiannon asianmukainen ja täydellinen suorittaminen sekä oikeudellisesti että sen ulkopuolella. Tietojasi käsitellään myös seuraaviin tarkoituksiin:

 • täyttää vero- ja kirjanpitoalalla asetetut velvoitteet;
 • noudattaa ammattihenkilölle asetettuja ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ​​velvoitteita.

Henkilötietoja voidaan käsitellä käyttäen sekä paperi- että tietokonearkistoja (mukaan lukien kannettavat laitteet) ja niitä voidaan käsitellä edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi ehdottoman välttämättömillä tavoilla.

Jalostuksen oikeusperusta

Siendas Wine&food Passion Srl käsittelee Käyttäjien henkilötietoja laillisesti, jos käsittely:

 • on tarpeen SIVUSTON Tuotteiden ostosopimuksen toteuttamiseksi;
 • perustuu nimenomaiseen suostumukseen;

Henkilötietojen toimittamatta jättämisen seuraukset

Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien henkilötietojen osalta henkilötietojen välittämättä jättäminen estää itse sopimussuhteen loppuunsaattamisen.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja, joita käsitellään yllä mainittuihin tarkoituksiin, säilytetään sopimuksen voimassaolon ajan ja sen jälkeen sen ajan, jolloin Siendas Wine&food Passion Srl:llä on säilytysvelvoitteita verotuksellisiin tai muihin suunniteltuihin tarkoituksiin, lailla tai määräyksellä.

Tietoliikenne

Henkilötietoja voidaan luovuttaa:

 1. muut kolmannet osapuolet, jotka tekevät yhteistyötä Siendas Wine&food Passion Srl:n kanssa yllä mainittuihin tarkoituksiin;
 2. Oikeus- tai hallintoviranomaiset laillisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Profilointi ja tietojen levittäminen

Henkilötietoja ei levitetä eikä minkään täysin automatisoidun päätöksentekoprosessin, mukaan lukien profiloinnin, kohteena.

Diritti dell'interessato

GDPR:n käyttäjille tunnustamat oikeudet sisältävät seuraavat:

 • pyytää Siendas Wine&food Passion Srl:ltä pääsyä henkilötietoihin ja niihin liittyviin tietoihin; virheellisten tietojen korjaaminen tai epätäydellisten tietojen yhdistäminen; Käyttäjiä koskevien henkilötietojen poistaminen (kun jokin GDPR:n 17 artiklan 1 kohdassa mainituista ehdoista täyttyy ja noudattaen saman artiklan 3 kohdassa säädettyjä poikkeuksia); henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen (jos jokin GDPR:n 18 artiklan 1 kohdassa mainituista hypoteeseista);
 • pyytää ja hankkia Siendas Wine&food Passion Srl:ltä - tapauksissa, joissa käsittelyn oikeudellinen perusta on sopimus tai suostumus ja sama tapahtuu automaattisesti - henkilötietoja jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, myös tarkoitus välittää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (ns. oikeus henkilötietojen siirrettävyyteen);
 • vastustaa milloin tahansa henkilötietojen käsittelyä sinua koskevissa erityistilanteissa;
 • peruuttaa suostumuksen milloin tahansa, vain tapauksiin, joissa käsittely perustuu suostumukseen yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten ja koskee yleisiä henkilötietoja (esimerkiksi syntymäaika ja -paikka tai asuinpaikka) tai tiettyjä tietoluokkia (esim. esimerkkitiedot, jotka paljastavat rodun alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset vakaumukset, terveydentilan tai seksuaalisen elämän). Suostumukseen perustuva ja ennen sen peruuttamista suoritettu käsittely säilyttää kuitenkin lainmukaisuuden;
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle (henkilötietosuojaviranomainen – www.garanteprivacy.it).
  Käyttääkseen näitä oikeuksia Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Siendas Wine&food Passion Srl:ään ja/tai asiakaspalveluun art. 15.