Tietosuojakäytäntö

TAIDEN MUKAINEN TIEDOT. LAINSÄÄDÄNTÖASETUKSEN 13 ARTIKLA. 30 nro 06
– Henkilötietojen suojakoodi –

www.siendas.it on Siendas Wine&food passion SRLS:n portaali – Pääkonttori: Via Angioj, 10 – 08017 – Silanus, (NU) – ALV-numero 01553850916

Ilmoitamme sinulle, että tietojesi tai yrityksesi käsittely on hankittu syöttämällä tietosi meidän. tietokonejärjestelmän tai kolmansilta osapuolilta kerätyt tiedot (esim. markkinatutkimuksesta, valvontaviranomaisilta tai muilta asiakkailtamme tai toimittajiltamme hankitut tiedot) suoritetaan täysin voimassa olevan henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti; erityisesti niitä käsitellään alalla esitettyjen menetelmien mukaisesti. 11 Asetus nro 196/03, jossa säädetään muun muassa, että itse tietoja käsitellään laillisesti ja oikein, kerätään ja tallennetaan erityisiä, nimenomaisia ​​ja laillisia tarkoituksia varten, tarkkoja ja tarvittaessa päivitettäviä, täydellisiä ja ei liiallisia suhteessa käsittelyn tarkoituksiin.
Rekisterinpitäjä on Marco Arca, rekisterinpitäjien luettelo on saatavilla rekisteröidyssä toimipaikassa.

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS.
Käsittelyn tarkoitukset ovat yksinomaan niitä, jotka ovat tarpeen toimeksisaajan valinnan hallinnollisten vaiheiden suorittamiseksi, pyydettyjen toimitusten hallintaan tarvittavien vaiheiden suorittamiseksi. Henkilötietoja käsitellään itse asiassa yksinomaan keskinäisten taloudellisten ja taloudellisten suhteiden hoitamiseksi, hallinto-, kirjanpito- ja verovelvollisuuksien hoitamiseksi, lakien, asetusten ja yhteisön lainsäädännössä sekä viranomaisten tätä varten antamissa säännöksissä asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi. lain ja valvontaelinten toimesta.

TIETOJEN KÄSITTELYMENETELMÄT.
Tietojen käsittely tapahtuu turvallisuuden ja luottamuksellisuuden takaavien työkalujen avulla, ja se voidaan suorittaa manuaalisten työkalujen lisäksi myös automatisoitujen työkalujen (sekä IT- että telemaattisten) avulla.
Tietojen katoamisen, laittoman tai virheellisen käytön ja luvattoman käytön estämiseksi noudatetaan erityisiä turvatoimenpiteitä.
Tietoja säilytetään muodossa, joka mahdollistaa asianosaisen tunnistamisen enintään ajan, joka on tarpeen niiden tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai myöhemmin käsitelty.

SÄÄNNÖKSEN LUONNE JA KIELTÄMISEN MAHDOLLISET SEURAUKSET.
Henkilötietojen antaminen on olennaista tunnistamisesi kannalta ja on välttämätön edellytys suhteen alkamiselle ja asianmukaiselle hoitamiselle tietojenkäsittelyä hoitavaan yritykseen sekä laissa asetettujen velvoitteiden täyttämiselle; Niiden toimittamatta jättäminen voi siis tehdä tämän suhteen aloittamisen tai jatkamisen mahdottomaksi.

TIETOJEN VIESTINTÄ JA LEVITTÄMINEN.
Antamasi tai yllä mainitulla tavalla hankittuja henkilö- tai yritystietoja käsitellään niiden organisaatioyksiköiden päämajassa, jotka vastaavat suhteesi teknisestä ja hallinnollisesta hallinnasta Siendas Wine&food Passion Srls:n kanssa. Ilmoitamme, että tietoja ei luovuteta lain edellyttämien julkistamistapausten ulkopuolella, vaan ne voidaan luovuttaa henkilöille, jotka suorittavat toimintaamme tiukasti liittyviä, välineitä tai tukevia toimintoja, joita pidetään yhtiön toiminnan kannalta olennaisina. toiminnot (suhteeseemme liittyvä laki- ja veroneuvonta, perintä, tietojärjestelmien ylläpito, pankeille ja luottolaitoksille yhtiön taloushallinnon yhteydessä, vakuutusyhtiöille, tilinpäätöksen tarkastamisesta vastaaville tahoille, taloushallinnolle, tarvittaessa sosiaali- ja sosiaaliviranomaisille, yleiselle turvalli- suusviranomaiselle).

ASIANOMAISTEN OIKEUDET.
Sinulla on milloin tahansa oikeus saada vahvistus henkilötietojesi olemassaolosta tai muusta Siendas Wine&food passion Srl:ssä ja tietää niiden sisältö ja alkuperä, tarkistaa niiden oikeellisuus tai pyytää niiden integrointia tai päivitystä tai oikaisua, pyytää peruuttamista tai estämistä. lain vastaisesti käsiteltyjä tietoja sekä vastustaa joka tapauksessa oikeutetuista syistä niiden käsittelyä (lakiasetuksen 7/196 2003 §). Pyynnöt voidaan esittää ilman muodollisuuksia, vaikka edustajan välityksellä, edellä mainitun yrityksen pääkonttoriin.